Nowe LOGO. Poznaj historię naszego klubu.

Polska Organizacja Hapkido swoimi korzeniami sięga roku 2004, w którym Edyta Gielas-Mglej 5 Dan i Rafał Pietrucha 5 Dan, założyli własną pierwszą sekcję hapkido pod nazwą Sekcja Hapkido Kurdwanów.

Sekcja ta powstaje za zgodą ówczesnego trenera śp. prof. S. Sterkowicza. Jest to następstwo  zdania egzaminu na stopnie 1 Dan oraz uzyskania dyplomów instruktorów samoobrony. Prof. Starkowicz był naszym pierwszym trenerem, który sprowadził  Hapkido Moohakkwan do Polski. Od niego wszystko się zaczęło a pamięć o nim przekazujemy kolejnym pokoleniom. 

Pierwsza sekcja o nazwie Hapkido Kurdwanów powstaje na oś.  Kurdwanów w SPzIO nr 162. W roku 2011 zostaje przekształcona w stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Krakowska Szkoła Sportu. Naszym główny celem statutowym  staje się propagowanie Hapkido i krzewienie kultury fizycznej we współpracy z Ministerstwem Sportu oraz Miastem Kraków.

W roku 2013 decyzją naszego pierwszego trenera stajemy się  bezpośrednimi uczniami Mistrza Sama Plumba 9 Dan, Prezydenta European Hapkido Alliance (EHA). Organizacji, która natenczas zrzeszała kluby Hapkido Moo Hak Kwan w Europie i pozostawała pod opieką GM Sung Soo Lee 9 Dan z Australii, twórcy stylu Moo Hak Kwan. 

To w tym roku powstają dwa oddzielne, choć wywodzące się od tego samego trenera prof. Starkowicza kluby. Nasz i sekcja Hapkido w Nowej Hucie.

W latach 2013- 2023 klub prężnie współpracował z GM Sam Plumb 9 Dan,  uczestnicząc w seminariach min. w Anglii i Hiszpanii. W tym czasie byliśmy najbardziej aktywnymi członkami EHA. Nasza szkoła regularnie organizowała także seminaria, z GM S. Plumb 9 Dan w Polsce, dla swoich uczniów i kadry trenerskiej.   

Systematyczny trening z GM Sam Plumb 9 Dan oraz z jego uczniami Nick Sellars 6 Dan i Matthew Lyons 6 Dan doprowadził nas do stopnia 5 Dan. GM Sam Plumb przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju Hapkido w Europie tworząc sprzyjające warunki do rozwoju sekcji w Polsce, Hiszpanii i Grecji i innych krajach Europy. Bardzo doceniamy jego trud i oddanie w kształcenie kolejnych pokoleń mistrzów. 

W roku 2018 decyzją GM Sam Plumb dostąpiliśmy zaszczytu reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym seminarium mistrzów w Korei Południowej w roku 2018. Tam poznaliśmy min. przedstawicieli Moo Hak Kwan z innych krajów, a także  trenowaliśmy razem z koreańskimi mistrzami reprezentującymi inne odmiany Hapkido. Podczas tego seminarium ćwiczyliśmy pod okiem naszego mistrza GM Sung Soo Lee 9 Dan, oraz  prezydenta Koreańskiej Federacji Hapkido Oh Se Lim 9 Dan.  

W roku 2023 GM Sam Plumb 9 Dan postanawia stworzyć własny styl Hapkido o nazwie Sul Ki Kwan i odchodzi od stylu Moo Hak Kwan. 

Nasz klub decyzją członków pozostał  przy GM Sung Soo Lee 9 Dan, twórcy stylu, którego  znamy i praktykujemy od ponad 30 lat. Podobną decyzje podjęli również przedstawiciele Hiszpanii i Grecji, którzy również pozostali przy stylu Moo Hak Kwan. Wszystkim organizacjom Hapkido życzymy realizacji nowych celów.

W wyniku zaistniałych zmian kolejne decyzje płynące z Korei uczyniły Polską Organizację Hapkido jedynym przedstawicielem Hapkido Moo Hak Kwan na Polskę, kontynuatorem  i spadkobiercą tego stylu od lat ‘90 ubiegłego wieku

Trener  Edyta Gielas 5 Dan otrzymuje uprawnienia egzaminatora na stopnie mistrzowskie Dan pod zwierzchnictwem GM Sung Soo Lee. 

W obliczu tak dużych zmian zarząd naszego klubu postanawia zmienić nazwę naszego klubu na Polską Organizację Hapkido, której głównym celem jest propagowanie Hapkido stylu Moo Hak Kwan.

Pozostaw komentarz