HISTORIA KLUBU

Polska Organizacja Hapkido swoimi korzeniami sięga roku 2004, w którym Edyta Gielas-Mglej 5 Dan i Rafał Pietrucha 5 Dan, założyli własną pierwszą sekcję hapkido pod nazwą Sekcja Hapkido Kurdwanów.

Sekcja ta powstaje za zgodą ówczesnego trenera śp. prof. S. Sterkowicza. Jest to następstwo  zdania egzaminu na stopnie 1 Dan oraz uzyskania dyplomów instruktorów samoobrony. Prof. Starkowicz był naszym pierwszym trenerem, który sprowadził  Hapkido Moohakkwan do Polski. Od niego wszystko się zaczęło a pamięć o nim przekazujemy kolejnym pokoleniom.

Pierwsza sekcja o nazwie Hapkido Kurdwanów powstaje na oś.  Kurdwanów w SPzIO nr 162. W roku 2011 zostaje przekształcona w stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Krakowska Szkoła Sportu. Naszym główny celem statutowym  staje się propagowanie Hapkido i krzewienie kultury fizycznej we współpracy z Ministerstwem Sportu oraz Miastem Kraków.

W roku 2013 decyzją naszego pierwszego trenera stajemy się  bezpośrednimi uczniami Mistrza Sama Plumba 9 Dan, Prezydenta European Hapkido Alliance (EHA). Organizacji, która natenczas zrzeszała kluby Hapkido Moo Hak Kwan w Europie i pozostawała pod opieką GM Sung Soo Lee 9 Dan z Australii, twórcy stylu Moo Hak Kwan.

W latach 2013- 2023 nasz klub prężnie współpracował z GM Sam Plumb 9 Dan,  uczestnicząc w seminariach min. w Anglii i Hiszpanii. W tym czasie byliśmy najbardziej aktywnymi członkami EHA. Nasza szkoła regularnie organizowała także seminaria, z GM S. Plumb 9 Dan w Polsce, dla swoich uczniów i kadry trenerskiej.

Systematyczny trening z GM Sam Plumb 9 Dan oraz z jego uczniami Nick Sellars 6 Dan i Matthew Lyons 6 Dan doprowadził nas do stopnia 5 Dan. GM Sam Plumb przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju Hapkido w Europie tworząc sprzyjające warunki do rozwoju sekcji w Polsce, Hiszpanii i Grecji i innych krajach Europy. Bardzo doceniamy jego trud i oddanie w kształcenie kolejnych pokoleń mistrzów.

W roku 2018 decyzją GM Sam Plumb dostąpiliśmy zaszczytu reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym seminarium mistrzów w Korei Południowej w roku 2018. Tam poznaliśmy min. przedstawicieli Moo Hak Kwan z innych krajów, a także  trenowaliśmy razem z koreańskimi mistrzami reprezentującymi inne odmiany Hapkido. Podczas tego seminarium ćwiczyliśmy pod okiem naszego mistrza GM Sung Soo Lee 9 Dan, oraz  prezydenta Koreańskiej Federacji Hapkido Oh Se Lim 9 Dan.

W roku 2023 GM Sam Plumb 9 Dan postanawia stworzyć własny styl Hapkido o nazwie Sul Ki Kwan i odchodzi od stylu Moo Hak Kwan.

Nasz klub decyzją członków pozostał  przy GM Sung Soo Lee 9 Dan, twórcy stylu, którego  znamy i praktykujemy od ponad 30 lat. Podobną decyzje podjęli również przedstawiciele Hiszpanii i Grecji, którzy również pozostali przy stylu Moo Hak Kwan. Wszystkim organizacjom Hapkido życzymy realizacji nowych celów.

W wyniku zaistniałych zmian kolejne decyzje płynące z Korei uczyniły Krakowską Szkołę Hapkido jedynym przedstawicielem Hapkido Moo Hak Kwan na Polskę, kontynuatorem  i spadkobiercą tego stylu od lat ‘90 ubiegłego wieku.

Trener  Edyta Gielas 5 Dan otrzymuje uprawnienia egzaminatora na stopnie mistrzowskie Dan pod zwierzchnictwem GM Sung Soo Lee.

W obliczu tak dużych zmian zarząd naszego klubu postanawia zmienić nazwę naszego klubu na Polską Organizację Hapkido, której głównym celem jest propagowanie Hapkido stylu Moo Hak Kwan. Obecnie nasz klub liczy sobie ponad 150 członków. Trenujemy w trzech ośrodkach w Krakowie.

Założyciele

mgr Edyta Gielas-Mglej

mgr Edyta Gielas-Mglej

5 Dan Hapkido, 1 Dan Taekwon-do ITF