HISTORIA KLUBU

        Krakowska Szkoła Hapkido to sekcja klubu sportowego Krakowskiej Szkoły Sportu, oraz członek European Hapkido Alliance.

        Założycielami KSH są: mgr Edyta Gielas-Mglej 5 Dan w Hapkido i 1 Dan w Taekwon-do ITF, oraz mgr Rafała Pietrucha 4 Dan Hapkido.

       W roku 2004 w SP 162 na Kurdwanowie powstaje Sekcja Hapkido Kurdwanów, założona przez Edytę Gielas i Rafała Pietruchę. Z biegiem lat sekcja rozwinęła się, a ilość członków z roku na rok rosła, dzięki temu zmieniliśmy nazwę na Krakowską Szkołę Hapkido. KSH należy do European Hapkido Alliance, której prezydentem jest Sam Plumb (8 Dan Hapkido), pod okiem którego nasi trenerzy podnoszą kwalifikacje i zdają na kolejne stopnie.

        W roku 2011 z myślą o dalszym rozwoju Hapkido powołaliśmy do życia klub sportowy Krakowską Szkołę Sportu. Od tego roku Krakowska Szkoła Hapkido (KSH) jest jedną z jego części i podlega władzy i uchwałom zarządu KSS.
Już rok po założeniu KSS otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa na rozwój klubu i realizację celów statutowych. Nasze treningi oraz kadra zostały wysoko ocenione, a nasze działania przyczyniają się do wzrostu rozwoju kultury fizycznej.

  Krótka historia Hapkido w Polsce.

       W początkach lat dziewięćdziesiątych XX w. nasi trenerzy zaczęli uczęszczać na treningi nowej sztuki walki Hapkido, prowadzone przez prof. Stanisława Sterkowicza (5 Dan Hapkido), założyciela Krakowskiej Sekcji Hapkido. Profesor Sterkowicz będąc propagatorem Hapkido w Polsce wykształcił kolejne pokolenie trenerów, którzy w roku 2003 zdali egzamin na 1 Dan, przed komisją europejską.

      Pierwsze sekcje prof. Sterkowicz założył w SP 52, na os Dywizjonu 303, oraz SP 89 na os. Piastów. Kolejne lata to szereg publikacji i artykułów oraz innych wydarzeń promujących Hapkido, uwieńczonych książką pt.: ABC Hapkido, napisaną we współpracy z dr E. Madejskim. Te działania przyczyniły się do powstania kolejnych sekcji poza Krakowem w Koszarawie, Łososkowicach i Jeleśni oraz SSP 7 w Krakowie

   Na obecną chwilę Hapkido Moo Hak Kwan jest nauczane w SP 162 na Kurdwanowie, SP 134 w Opatkowicach oraz SP 155 na os. 2 Pułku Lotniczego i SP 126 na os. Tysiąclecia.

cracow

European Hapkido Alliance.

   European Hapkido Alliance istnieje od 1987 r., założycielem i szefem tej organizacji jest Mistrz Sam Plumb (8 Dan Hapkido), jego pomocnikami w szkoleniu i seminariach są starsi instruktorzy Nick Sellars (7 Dan Hapkido) i  Matthew Lyons (5 Dan Hapkido). Od 1994 r. honorowym przewodniczącym naszej federacji jest koreański Wielki Mistrz Sung Soo Lee (9 Dan Hapkido, 9 Dan Taekwondo).

       Przedstawicielem Hapkido Moo Hak Kwan na Polskę z ramienia federacji był śp. prof. Stanisław Sterkowicz (5 Dan Hapkido), dzięki któremu ta sztuka walki pojawiła się w Polsce. Profesor Sterkowicz wykształcił kolejne pokolenie instruktorów: Edytę Gielas-Mglej (5 Dan Hapkido), Katarzynę Sterkowicz – Przybycień (4 Dan Hapkido), Rafała Pietruchę (4 Dan Hapkido), Rafała Przybycienia (4 Dan Hapkido), Pawła Czarnego (1 Dan Hapkido), Rafała Korytowskiego (1 Dan Hapkido), Jarosława Radwana (1 Dan Hapkido). Europejskie Stowarzyszenie Hapkido ze swoją siedzibą w Wielkiej Brytanii zrzesza: Anglię, Grecję, Maltę, Polskę, Słowację, Ukrainę i Hiszpanię. Z każdym rokiem przybywa nam kolejnych członków.

Założyciele

mgr Edyta Gielas-Mglej

mgr Edyta Gielas-Mglej

5 Dan Hapkido, 1 Dan Taekwon-do ITF
Pozostań z nami na bieżąco!