HISTORIA KLUBU

Krakowska Szkoła Hapkido to sekcja Krakowskiej Szkoły Sportu będącej stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającej w tej formie od 2011 roku. Korzenie naszego klubu sięgają roku 2004, kiedy to pierwszą jednostką była Sekcja Hapkido Kurdwanów, założona przez Edytę Gielas i Rafała Pietruchę, przemianowana z biegiem lat w Krakowską Szkołę Hapkido.

Nasz klub jest częścią europejskiej organizacji European Hapkido Alliance (EHA), zrzeszającą kluby Hapkido Moo Hak Kwan. Współpracujemy także z światową organizacją Koreańską Federacją Hapkido (KHF). Krakowska Szkoła Hapkido podlega samemu Wielkiemu Mistrzowi Sung Soo Lee 9 Dan, założycielowi stylu Hapkido Moo Hak Kwan, oraz mistrzowi GM Sam Plumb 8 Dan, prezydentowi EHA z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

 

 

Kadra trenuje pod okiem mistrzów z całego świata, uczestnicząc w seminariach w kraju i zagranicą. W roku 2018, podczas seminarium mistrzów w Korei Południowej, ćwiczyliśmy pod okiem naszego mistrza GM Sung Soo Lee 9 Dan, prezydenta KHF Oh Se Lim 9 Dan, oraz wielu innych mistrzów z KFH. Dostąpiliśmy zaszczytu reprezentowania naszego kraju jako pierwsza ekipa z Polski.

Prężnie współpracujemy z GM Sam Plumb 8 Dan, uczestnicząc co roku w seminariach organizowanych przez EHA. Łączą Nas również bardzo dobre relacje z GM Young Gul Son, wielkim mistrzem Federacji Sugi Hapkido z siedzibą w USA.

Krakowska Szkoła Sportu współpracuje z Ministerstwem Sportu i Urzędem Miasta Krakowa. Nasze treningi oraz kadra zostały wysoko ocenione, a nasze działania przyczyniają się do wzrostu rozwoju kultury fizycznej czego dowodem są otrzymywane dotacje oraz cięgle rosnąca liczba członków.

 

 

 

  Krótka historia Hapkido w Polsce.

       W początkach lat dziewięćdziesiątych XX w. nasi trenerzy zaczęli uczęszczać na treningi nowej sztuki walki Hapkido, prowadzone przez prof. Stanisława Sterkowicza (5 Dan Hapkido), założyciela Krakowskiej Sekcji Hapkido. Profesor Sterkowicz będąc propagatorem Hapkido w Polsce wykształcił kolejne pokolenie trenerów, którzy w roku 2003 zdali egzamin na 1 Dan, przed komisją europejską.

      Pierwsze sekcje prof. Sterkowicz założył w SP 52, na os. Dywizjonu 303, oraz SP 89 na os. Piastów. Kolejne lata to szereg publikacji i artykułów oraz innych wydarzeń promujących Hapkido, uwieńczonych książką pt.: ABC Hapkido, napisaną we współpracy z dr E. Madejskim. Te działania przyczyniły się do powstania kolejnych sekcji poza Krakowem w Koszarawie, Łososkowicach i Jeleśni oraz SSP 7 w Krakowie

   Na obecną chwilę Hapkido Moo Hak Kwan jest nauczane w SP 162 na Kurdwanowie, SP 134 w Opatkowicach oraz SP 155 na os. 2 Pułku Lotniczego i SP 126 na os. Tysiąclecia.

cracow

European Hapkido Alliance.

   European Hapkido Alliance istnieje od 1987 r., założycielem i szefem tej organizacji jest Mistrz Sam Plumb (8 Dan Hapkido), jego pomocnikami w szkoleniu i seminariach są starsi instruktorzy Nick Sellars (7 Dan Hapkido) i  Matthew Lyons (5 Dan Hapkido). Od 1994 r. honorowym przewodniczącym naszej federacji jest koreański Wielki Mistrz Sung Soo Lee (9 Dan Hapkido, 9 Dan Taekwondo).

       Przedstawicielem Hapkido Moo Hak Kwan na Polskę z ramienia federacji był śp. prof. Stanisław Sterkowicz (5 Dan Hapkido), dzięki któremu ta sztuka walki pojawiła się w Polsce. Profesor Sterkowicz wykształcił kolejne pokolenie instruktorów: Edytę Gielas-Mglej (5 Dan Hapkido), Katarzynę Sterkowicz – Przybycień (4 Dan Hapkido), Rafała Pietruchę (4 Dan Hapkido), Rafała Przybycienia (4 Dan Hapkido), Pawła Czarnego (1 Dan Hapkido), Rafała Korytowskiego (1 Dan Hapkido), Jarosława Radwana (1 Dan Hapkido). Europejskie Stowarzyszenie Hapkido ze swoją siedzibą w Wielkiej Brytanii zrzesza: Anglię, Grecję, Maltę, Polskę, Słowację, Ukrainę i Hiszpanię. Z każdym rokiem przybywa nam kolejnych członków.

Założyciele

mgr Edyta Gielas-Mglej

mgr Edyta Gielas-Mglej

5 Dan Hapkido, 1 Dan Taekwon-do ITF
Pozostań z nami na bieżąco!