Wielkie wyróżnienie dla p. Edyty Gielas-Mglej. Jej ciężka praca nad rozwojem Hapkido w Polsce została dostrzeżona przez GM Sung Soo Lee.

W ostatnich dniach  otrzymałam certyfikat na 5 Dan Moo Hak Kwan od Wielkiego Mistrza Sung Soo Lee. Wraz z nim kwalifikację na instruktora organizacji Australia Hapkido Moo Hak Kwan, oraz wyróżnienie za promowanie Hapkido w Polsce.

Dzięki wstawiennictwu i poparciu mojej pracy przez samego prezydenta EHA Sam Plumb, mogłam dostąpić takich zaszczytów. Dziś chciałam podziękować mojemu pierwszemu trenerowi, śp. prof. Stanisławowi Sterkowicz, za pokazanie mi Hapkido i doprowadzenie mnie do pierwszego stopnia mistrzowskiego.

Dziękuję również prezydentowi EHA mistrzowi Sam Plumb za treningi w kolejnych latach. Był to przywilej móc uczestniczyć w jego szkoleniach, oraz seminariach organizowanych przez EHA.

Gdyby nie Wielki Mistrz Sam Plumb i Europejski Sojusz Hapkido, wielu uczniów w Europie nie miałoby okazji trenować z koreańskimi mistrzami lub podróżować do Korei. To dzięki niemu odbyła się moja podróż do Korei w 2018 roku, gdzie poznałam GM Sung Soo Lee.

In recent days I have received a certificate for 5 Dan Moo Hak Kwan from Grand Master Sung Soo Lee. Together with him, the qualification for the instructor of the organization Australia Hapkido Moo Hak Kwan, and the award for promoting Hapkido in Poland.

Thanks to the intercession and support of my work by the President of EHA Sam Plumb himself, I was able to receive such honors. Today I would like to thank my first coach, the late prof. Stanisław Sterkowicz, for showing me Hapkido and leading me to the first master’s degree.

I also thank the EHA president, Master Sam Plumb, for training in the following years. It was a privilege to participate in his trainings and seminars organized by the EHA.

Were it not for Grand Master Sam Plumb and the European Hapkido Alliance, many students in Europe would not have had the opportunity to train with Korean masters or travel to Korea. It was thanks to him that my 2018 trip to Korea took place, where I met GM Sung Soo Lee.

Master Edyta Gielas-Mglej.

Pozostaw komentarz

Pozostań z nami na bieżąco!