Informacje z EHA.

Poniżej garść bieżących informacji z centralnej siedziby European Hapkido Alliance.

W tym roku do EHA przystąpił nowy klub Tangun Martial Arts z siedzibą w Brugii. Klub ten reprezentuje Belgię i jest kolejnym krajem w naszej organizacji, jego przewodniczącym jest Tom Pintelon.

Zwiększyła się także liczba sekcji EHA w samej Wielkiej Brytanii, obecnie jest ich sześć, w poszczególnych hrabstwach w środkowej Anglii.

Seminaria.

W najbliższym czasie, w kwietniu, odbędą się dwa duże wydarzenia w naszej organizacji. W Grecji zaplanowane są I Panhelleńskie Mistrzostwa Ho Shin Sul, natomiast na końcu tego miesiąca, w Wielkiej Brytanii, odbędzie się 3-cie Międzynarodowe Seminarium Hapkido.

Egzaminy.

W styczniu br. w siedzibie EHA, w wyniku zdanego egzaminu, stopnień 5 Dan uzyskali Matt Lyons i Cavan Raymond. Obaj panowie trenują Hapkido ponad 30 lat, pod okiem GM Sam Plumb 8 Dan. Serdecznie gratulujemy.

Pozostaw komentarz