III Międzynarodowe Seminarium EHA, w Anglii.

W dniach 30 kwietnia – 1 maja 2022 r., w siedzibie European Hapkido Alliance w Whitwell w Anglii, odbyło się III Międzynarodowe Seminarium EHA. Na zaproszenie GM Sam Plumb 8 Dan, przewodniczącego EHA, do Anglii przyjechali min. przedstawiciele Krakowskiej Szkoły Hapkido w składzie: Master Edyta Gielas-Mglej 5 Dan, Adrian Kamysz 2 Dan i Tomasz Czerski Bo Dan. Szkolenie było poświęcone doskonaleniu i nauczaniu technik na wyższe stopnie, także z wykorzystaniem broni.

W drugim dniu seminarium odbyły się egzaminy na stopnie, do których przystąpili nasi wychowankowie Adrian i Tomasz. Zaprezentowali oni swoje techniki na wysokim poziomie, w wyniku zdanego egzaminu uzyskali odpowiednio stopnie: 3 Dan – Adrian Kamysz i 1 Dan – Tomasz Czerski. Seminarium to było poprzedzone szeregiem wewnętrznych szkoleń, aby jak najlepiej przygotować naszych instruktorów do egzaminu. Należy pamiętać, że obaj panowie regularnie prowadzą zajęcia dla młodszych grup w Krakowskiej Szkole Hapkido, podnosząc swoje kwalifikacje, kształcą przyszłe pokolenia. Praca, zaangażowanie i poświęcenie zmieniła, naszych kiedyś młodych adeptów, w odpowiedzialnych i zaangażowanych instruktorów.

Adrian Kamysz 3 Dan – instruktor Krakowskiej Szkoły Hapkido, związany z nią od 2006 r., uczestnik wielu szkoleń i seminariów w kraju i zagranicą. W KSH prowadzi najmłodsze grupy Hapkido i jest najstarszym stopniem instruktorem młodej kadry.

Tomasz Czerski 1 Dan – instruktor Krakowskiej Szkoły Hapkido, związany z nią od 2008 r. , obecnie pomagający w prowadzeniu zajęć w najmłodszych grupach w KSH. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą.

Zakończone seminarium pozwoliło podnieść umiejętności naszej kadry trenersko-instruktorskiej, co oczywiście zaowocuje w przyszłości.

Pozostaw komentarz