Adrian Kamysz

3 Dan Hapkido

         Hapkido ćwiczy od 2006 roku. Z początku Hapkido było tylko niewinną i niepewną formą spędzania wolnego czasu przez małego chłopca. Z upływem czasu spędzanie godzin na sali i dążenie do mistrzostwa stało się jego pasją. Wielokrotnie brał udział w pokazach sztuk walki, seminariach międzynarodowych oraz obozach szkoleniowych. W 2015 roku z ramienia prezesa EHA otrzymał promocję na stopień 1 Dan Hapkido.

        W roku 2016 ukończył kurs instruktorów samoobrony oraz kurs trenera personalnego. Od wielu lat uczestnik i pomocnik na obozach letnich i zimowych. Od 2016 po ukończeniu kursu wychowawców kolonijnych pełni funkcje opiekuna i instruktora na obozach KSS.

W styczniu 2019 roku uzyskuje stopień 2 Dan, po egzaminie podczas seminarium z Sam Plumb 8 Dan w Krakowie.

W maju 2022 roku uzyskuje stopień 3 Dan, po zdaniu egzaminu podczas seminarium z Sam Plumb 8 Dan w Anglii.