Wymagania

 

Stopień zaawansowania oraz umiejętności zawodnika Hapkido odzwierciedla noszony przez niego pas. Wyróżnia się 10 stopni uczniowskich (Gup) oraz 9 stopni mistrzowskich (Dan) , gdzie 9 Gup jest stopniem najniższym, a 9 Dan jest stopniem najwyższym. Stopień Dan jest przedstawiany złotymi belkami naszytymi na czarnym pasie.

W Hapkido stopnie uczniowskie jak i mistrzowskie uzyskuje się w  wyniku zdanego egzaminu. Nieliczni trenerzy mają prawo przeprowadzać egzaminy i nadawać stopnie. Nasi trenerzy : Edyta Gielas i Rafał Pierucha za zgodą mistrza Sama Plumba 8 Dan Hapkido szefa EHA mogą egzaminować do stopnia Bo Dan ( czarna belka). Egzamin na stopień 1 Dan odbywa się przed komisją europejską, której przedstawicielem jest Sam Plumb 8 Dan Hapkido.

Poniższa tabela przedstawia ogólny zarys wymagań na poszczególne stopnie uczniowskie Gup.

W Hapkido nie zdajemy na biały pas. Ten pas może założyć każdy, kto pierwszy raz uczestniczy w treningu. Pierwszym egzamin zdaje się na stopień 10 Gup- biały pas z żółtą belką.

Kandydat na kolejny stopień przed egzaminem musi spełniać ogólne wymogi. Dotyczą one: wieku kandydata, frekwencji na treningach, charakteru zawodnika. Po akceptacji trenera, zawodnik może przystąpić do egzaminu. Składa się on  z kilku części; wiedzy o Hapkido, Nak Bok- technik padów i przewrotów, technik ręcznych, Jok Sul- technik kopnięć, Hyung- formy, Ho Shin Sul- technik dźwigniowych, Kyok Pa- technik łamania deski, sparingów.

Szczegółowe opisy technik i informację znajdują się w przygotowanym przez naszych trenerów informatorze Hapkido ( żółtej książeczce, którą możecie nabyć u trenerów) .

 

SŁOWNICZEK

JOK SUL – techniki nożne

HYUNG – układy

HO SHIN SUL – techniki samoobrony

KYOK PA –  łamania desek

DAN JUN HO HUP – techniki oddechowe

NAK BOP – pady i przewroty

Żółta belka

10 Gup

1. Wiedza ogólna

2. NAK BOK: Dui Nak Bop, Yop Nak Bop

3. Dan Jun Ho Hop: 5

4. HO SHIN SUL: Son Pae Ki (10)

5. JOK SUL: 3

Żółty pas

9 Gup

1. Wiedza ogólna

2. NAK BOP: Ap Nak Bop , Ap/Yop Nak Bop

3. TECHNIKI RĘCZNE: 6

4. JOK SUL: 6

5. HYUNG – Dan Gun Hyung

6. HO SHIN SUL – Kibon Sun Sul

7. KYOK PA : Ap Chagi

Pomarańczowa belka

8 Gup

1. Wiedza ogólna

2. NAK BOP: Hae Jun Nak Bop

3. TECHNIKI RĘCZNE:6

4. JOK SUL: 9

5. HYUNG: Sado Hyung

6. HO SHIN SUL : Son Mok Soo (13)

7. KYOH PA: Yop Chagi

Pomarańczowy pas

7 Gup

1. Wiedza ogólna

2. NAK BOP: 5

3. TECHNIKI RĘCZNE: 7

4. JOK SUL: 8

5. HYUNG : Bulkyo Hyung

6. HO SHIN SUL : An Mok Soo (5), Eui Bok Soo (14)

7. KYOK PA: Doylo Chagi

Zielona belka

6 Gup

1. Wiedza ogólna

2. DAN JUN HO HUP: 5

3. TECHNIKI RĘCZNE: 5

4. JOK SUL: 10

5. HYUNG: Sun Bi Hyung

6. HO SHIN SUL: Bang Kwon Sul (12), Ban Jok Sul (9)

7. KYOK PA: Ap chagi i Doylo Chagi

Zielony pas

5 Gup

1. Wiedza ogólna

2. JOK SUL: 2

3. HYUNG : Choson Hyung (Kicho Hyung)

4. HO SHIN SUL: Joo Mok Kibon Soo (13)

5. KYOK PA: Dui Chagi

Niebieska belka

4 Gup

1. Wiedza ogólna

2. JOK SUL: 4

3. HO SHIN SUL: Jung Gup Son Mok Soo (5), Ap Eui Bok Soo (15)

4. HYUNG : Cho Gup Hyung

5. DAE RYUN (sparingi):

Poziom 1- z wykorzystaniem uderzeń i kopnięć

Niebieski pas

3 Gup

1. Wiedza ogólna

2. JOK SUL (8)

3. HYUNG: Jung Gup Hyung

4. HO SHIN SUL: Dui Eui Bok Soo ( 19)

5. KYOK PA: Huck Kick

6. DAE RYUN (Sparingi) : Poziom 1- z wykorzystaniem uderzeń i kopnięć

Poziom 2- ze stosowaniem chwytów i rzutów, z kontynuacją w parterze.

Czerwona belka

2 Gup

1. Wiedza ogólna

2. HYUNG: Go Gup Hyung

3. HO SHIN SUL: Jap Ki (17)

4. KYOK PA: Yop Chagi w wyskoku

5. SPARINGI : Poziom 2- z zastosowaniem rzutów i chwytów

Czerwony pas

1 Gup

1. Wiedza ogólna

2. JOK SUL: 5

3. HYUNG: Dae Gup Hyung

4. HO SHIN SUL: Too Ki (12), Bang Too Ki ( 20)

5. KYOK PA: 2

6. SPARINGI : Poziom 3- umiejętność łączenia wszystkich grup technik w walce.

Czarna belka

Bo Dan

1. Wiedza ogólna

2. JOK SUL: 5

3. HYUNG: Koong Joog Form

4. HO SHIN SUL: Dando Makki (26)

5. KYOK PA: 2

6. SPARINGI : Poziom 3 – umiejętność łączenia wszystkich grup technik w walce.