Deklaracja udziału

Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 7 statutu KSS, każda osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach
lub działalności KSS Kraków musi wypełnić deklarację członkowską.
Wydrukowaną dwustronnie (na jednej kartce) i wypełnioną ( podpisaną ) deklarację oraz regulamin organizacji działalności statutowej KSS należy oddać prowadzącemu zajęcia.
Dokument jest ważny na dany sezon (2019-2020).

Deklaracja do pobrania tutaj.

Pozostań z nami na bieżąco!